Onkologia kliniczna

Onkologia kliniczna

onkologiaJednym z działów medycyny, jaki to ma na świecie naprawdę wielkie znacznie jest onkologia kliniczna. Jest to dział, jaki w swych codziennych badaniach zajmuje się wszelakimi zagadnieniami, które to są związane z nowotworami złośliwymi człowieka. Warto więc zauważyć, że onkologia kliniczna obejmuje zagadnienia jakimi są:

 • Podstawy genetyki nowotworów,
 • Znajomość cyklu komórkowego,
 • Znajomość biologii molekularnej komórki nowotworowej
 • Szczegółową diagnostykę,
 • Metody leczenia nowotworów

Tym samym można zauważyć, że onkologia kliniczna jest to specjalizacja w zakresie medycyny jaka to wymaga bardzo dużej wiedzy internistycznej, czyli wiedzy, jaka obejmuje choroby wewnętrzne. Dzieje się tak dlatego, że nowotwory jakie mogą występować w naszym organizmie dotyczyć mogą wielkiej ilości narządów.

Choroby leczone w zakresie onkologii

Warto mieć na uwadze, że onkologia kliniczna zajmuje się przede wszystkim fachowym i profesjonalnym diagnozowaniem i leczeniem guzów o które to mają charakter złośliwy. Onkologia zajmuje się więc chorobami przewlekłymi, albowiem wszystkie niemalże nowotwory mają taki właśnie charakter. Każde schorzenie tego typu wymaga indywidualnego podejścia, albowiem możemy mieć wiele różnorodnych przebiegów. Tym samym ta dziedzina medycyny zajmuje się diagnozowaniem nowotworów, leczeniem, a także rokowaniem. Warto także zauważyć, że onkologia kliniczna leczy wiele różnych nowotworów. Możemy wiec wyróżnić:

 • Nowotwory płuca i śródpiersia,
 • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego,
 • Nowotwory regionu głowy i szyi,
 • Nowotwory tarczycy,
 • Raka piersi,
 • Nowotwory układu pokarmowego,
 • Nowotwory układu płciowego,
 • Nowotwory układu moczowego,
 • Nowotwory kości,
 • Nowotwory tkanek miękkich,
 • Nowotwory skóry (w tym czerniak),
 • Chłoniakami

Są to schorzenia trudne do wyleczenia, długotrwałe, a czasem wręcz niemożliwe do wyleczenia. Tym samym warto mieć na uwadze, że onkologia kliniczna odgrywa niezwykle ważną rolę w medycynie i wielkie jest jej działanie.